Μέθοδοι Θεραπείας

Ακίνητοι μηχανισμοί


  • Μεταλλικοί (σιδεράκια)
  • Διάφανοι (πορσελάνινα brackets)
  • Αόρατοι (εσωτερικά brackets)
  • RPE (μηχανισμός διεύρυνσης άνω γνάθου)
  • Beneslider (μηχανισμός μετακίνησης με οστική στήριξη)

Κινητοί μηχανισμοί


Νάρθηκες
  • Μετακίνησης
  • Διατήρησης Χώρου
  • Συγκράτησης
  • Βρουξισμού
4
3
2
1