Οι υπηρεσίες μας

Ορθοδοντική Ενηλίκων
• Αντιμετώπιση αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων
• Ορθοπεδικά προβλήματα
• Προπροσθετική ορθοδοντική
• Προχειρουργική ορθοδοντική
Ορθοδοντική Παιδιών
• Αντιμετώπιση συνωστισμού
• Αντιμετώπιση προβλημάτων ομιλίας (ψεύδισμα)
• Αντιμετώπιση αραιοδοντίας
• Αντιμετώπιση προτάξεων
• Αντιμετώπιση υπερσυγκλίσεων
Προληπτική Ορθοδοντική
Αντιμετώπιση προβλημάτων σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών με σκοπό την πρόληψη μελλοντικών ορθοδοντικών ανωμαλιών
Ψηφιακή Ορθοδοντική
• Ψηφιακή αποτύπωση στόματος (scanning)
• Ψηφιακή επεξεργασία μηχανισμών (CAD / CAM)